Sekibaşı Hamamı

Hamam erken dönem yapılarından, Osmanlı hamam planlarına benzemekte ve 15.yy’a tarihlenmektedir.
 Dört eyvanlı, dört köşe hücreli plan tipli, güneybatı halveti yol durumundan dolayı ortadan kalkmıştır. Soyunmalık ise 19.yy’da sonradan  eklenmiş ve iki katlı olarak tasarlanmıştır.
Sıcaklık mekanı kubbe geçişleri Türk üçgeni ve mukarnaslıdır.