Muğla Arasta Sokak Sağlıklaştırma

Muğla’nın eski kervan yolu güzergahı üzerinde yer alan geleneksel ticaret merkezidir.  Bakırcılık, semercilik, nalburluk… gibi kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin icra edildiği arastada bu mesleklerin loncaları da bulunmaktaydı ve toplu olarak bulundukları yerlere adlarını verirlerdi. Örneğin; ‘ Demirciler Arastası, Bakırcılar Arastası’. Günümüzde de hala aynı şekilde adlandırılmaktadır.
 1900’lü yılların başında Türk ve Rumların ortak pazar yeri olan arastada, Tarihi Saat Kulesi 1895 Rum Filvari Usta tarafından yapılmıştır. Meydanda yer alan şadırvanı, sivil yapıları, Şemsi Ana Çeşmesi ile tarihi doku korunmuştur.