Hagios Konstantinos Kilisesi

İzmir, Menemen İlçesi, Mermerli Mahallesinde yer alan Ortodoks kilisesinin 19. yüzyılın sonlarına doğru yapıldığı tahmin edilmektedir.
Doğu-batı yönünde yer alan yapı tek nefli ve tek apsislidir. Merdivenle çıkılan kemerli narteks yapısından naosa girilmektedir. Naosun her iki yanında, naosa ikiz kemerlerle açılan kare planlı birer ibadet mekânı bulunmaktadır. Bu ibadet mekânlarının da batı cepheye açılan birer kapısı vardır.
Yapı stuccodan yapılmış bitkisel bezeklerle süslenmiştir. Uzun yıllar boyunca tuz deposu olarak kullanılmış ve epeyce tahribata uğramış durumdaki yapıya ait ikonastasis, altar, çan kulesi ve müştemilatlara ilişkin bir veri bulunmamaktadır.
Yapının restorasyonuna 2010 yılında başlanmış olup, buna ilişkin çalışmalar 2011 yılı mart ayında tamamlanacaktır.